demnächst auf Dänisch...

kommer snart på dansk ...